Praca Dorywcza


Usługa potocznie nazywana leasingiem pracowniczym.

Nasi specjalnie dobrani pracownicy, wykonują różnorodne, odpowiedzialne zadania z pasją i odpowiedzialnością bezpośrednio u naszych Klientów. Klienci nie rekrutują, nie zatrudniają pracowników, i nie rozliczają, mają natomiast istotny wpływ na sposób ich selekcji i doboru. Rozwiązanie to daje naszym Klientom ogromną swobodę organizacyjną, oszczędność czasu i korzyści finansowe.

Pracownicy po z góry określonym czasie mogą zostać zatrudnieni przez Klienta, jeśli jest to oczywiście konieczne. Odpowiednio dobrane umowy dla pracowników (umowy zlecenia lub umowy o pracę tymczasową) gwarantują niewielkie i dopasowane koszty przy zachowaniu właściwego bezpieczeństwa pracy.

Praca tymczasowa to praca wykonywana za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej (APT). Agencja zatrudnia pracownika i oddelegowuje go do wykonania zadań do innego przedsiębiorstwa, zwanego pracodawcą użytkownikiem (PU).


Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Jest to więc zatem zatrudnienie z reguły krótkookresowe - zadaniowe, okresowe lub doraźne. Najczęściej trwa od kilku dni do kilku miesięcy. Maksymalny czas zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 18 miesięcy w ciągu 3 lat.

Warto pamiętać: jako pracownik tymczasowy zawierasz umowę z agencją pracy tymczasowej i to agencja jest Twoim formalnym pracodawcą. Prace w praktyce wykonujesz gdzie indziej – tam gdzie agencja Cię oddeleguje.

Ostatnie zlecenia
Złota rączka
08-26 Giżycko
Naprawa laptopa
08-27 Węgorzewo
Fachowiec
08-27 Ełk
Do pielenia ogródka.
08-27 Orzysz
Do położenia polbruku
08-27 Giżycko
Wymiana tonerów
08-29 Ełk
Fabryka Maszyn CNC
02-07 Giżycko
zobacz wszystkie